Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe for tomorrow

Hur man gör för att komma på en bra och spännande och lockande baksidetext till en bok kan ju vara ett av den moderna världens sista och största olösta mysterier.

 

     


This entry was posted in Favoritfoton. Bookmark the permalink.

Comments are closed.