Once there came a storm, the form of a girl

Ana Mendietas – “Silueta” är en serie fotografier från 1973-1980.

“Siluetas” består av mer än 200 jordkroppsverk där Mendieta bränt, huggit och format sin silhuett i bland annat eld, gräs och blod landskapen i Iowa och Mexiko. Silhuetterna skapades för att befästa och symbolisera Mendietas tro på jorden som en gudinna. I konstprojektet Silueta fokuserade hon ofta på en andlig och fysisk koppling till jorden. Mendieta kände att genom att förena sin kropp med jorden kunde hon bli hel igen:

“Through my earth/body sculptures, I become one with the earth … I become an extension of nature and nature becomes an extension of my body. This obsessive act of reasserting my ties with the earth is really the reactivation of primeval beliefs.”

This entry was posted in Inspiration, Konst. Bookmark the permalink.