And my monstrous little memory, had swallowed me whole

Hur kan man få en bättre avslutning på året än det här? Årets skräckbok, så glad över det! Tack!

This entry was posted in Blöd för berget. Bookmark the permalink.